ארץ חיטה דווקא

ארץ חיטה דווקא

בס”ד

מתוך ד”ת על ידי אב הכלה רות בריל   אחה”צ  7 ברכות .

מה חשבו 10 המרגלים ומה התקנה?

למה יש מצוות הפרשת חלה?

למה דווקא אחרי שעושים העיסה?

המרגלים חשבו שעיקר ברכת הארץ בא מהפרות. מאשכול ענבים ומן הרימונים והתאנים, שלא דורש להם הרבה עבודה. ובגלל זה הם פחדו ממלחמות כל הזמן. יהיה הרבה פרות לקחת ואנשים יבואו לקחת גם משדות לא להם.

מצוות חלה מלמדת שהברכה היותר גדולה בארץ ישראל זה החיטה והשעורה , שבזעת אפיך תאוכל לחם. דווקא שנוכל להיות שותף עם הקב”ה זה קדושה יתירה, וגם פחות מעניין לאויבים מבחוץ ולמלחמות, וגנבות. וגם נקודת ההפרשה בחלה זה בעיסה שרק אפשר אחרי עבודה קשה. קדושת ואהבת הארץ דווקא מתבטאת בחיטה ולחם. אני רואה את זה אצלכם כמו אצל רותי שדאגה לארגן הפרשת חלה ועבודה חקלאית מאומצת, ואצל יאיר שבנה מיטה וגם אוהב עבודה קשה.

זה גם מזכיר לי 2 סוגי אהבה. אהבה התלויה בדבר כמו לגפן ובפרות ,שאין משקיעים בהם הרבה, בטלה דבר בטלה אהבה. לאומת אהבה שאינה תלויה בדבר, שאינה בטלה לעולם. אם היא אינה תלויה בדבר ממה זה נובע. דווקא מההשקעה. הורים שמשקיעים בילדים אוהבים אותם בגלל השקעתם. ואהבה זאת אינה בטלה לעולם. גם ככה בני זוג שמשקיעים וממשיכים להשקיע אחד בשני. ככה אני מאחל לכם שתשקיעו אחד בשני ובילדים ובאחים ובהורים, ושזה יחזק האהבה, שיהיה אהבה שלא יתבטל לעולם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content