חיסון לקורנה

חיסון לקורנה

ב”ק דף פ”ה: תנא דבי ר’ ישמעאל –”ורפא ירפא” (שמות כא’, יט’) מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.

ואכן המסורת התלמודית תומכת ברפואה מודרנית וגרמה לכך שהרבה יהודים עסקו ועוסקים ברפואה, ואחוז הרוצים להתחסן בין היהודים גבוהה.

ונראה לי שזה הזמן להאיץ מבצע החיסונים כמה שיותר מהר דהיינו 24/7 לפחות כל עוד שיש יותר מנפטר של קורונה ליום בישראל, ומצווה להירתם ולהתחסן כמה שיותר מהר. אפילו לבנאדם שלא בקבוצת סיכון שהרי הוא\היא מונע מהנגיף להתפרץ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content