שיר השירים קדש קודשים

שיר השירים קדש קודשים

בס”ד

ד”ת על ידי אב הכלה רות בריל. מתוך

יש מחלוקת בתלמוד האם שיר השירים חלק מהתנ”ך. שהרי לפי הפשט שיר השירים זה סיפור אהבה בין בחור לבחורה. ר”ע אומר כל התנ”ך קודש אבל שיר השירים קודש קדשים. מה ההבנה ששיר השירים יכול להיות יותר קדוש משאר התנ”ך. כל התנ”ך מיועד להביא אותנו ליראת ד”. אנו עושים המצוות כדי שדווקא לנו יהיה טוב.  אבל לשיר השירים יש ממד נוסף. זה מראה שיש רמה גבוהה יותר אם אנו עושים משהו בגלל שאנו אוהבים את הדבר הנעשה ועבור מי זה נעשה. אפילו אם זה לאו דווקא טוב לנו.

 מאיפה שיר השירים לוקח דוגמא ? מזוג צעיר כמוכם. למה עושים מה שעושים. כתוב בשיר השירים. מה תגידו לו? כי חולת אהבה אני. למה אתם מתחתנים. כי חולת אהבה אני. אהבה של הטוב של הבנאדם הטוב. ועל ידי כך להגיע לאמירה האחרת של רבי עקיבה ואהבת לרעך כמוך. לאהוב את האדם שנברא בצלם, לאהוב את הטוב את המעשים הטובים. יהי רצון שנזכה ללמוד מהאהבה שלכם, לאהוב את הטוב  ברֵעים בשכנים, ובכל בריאה ובריאה, שהכול ברא לכבודו. וגם לכם נאחל, שכוח האהבה

שלכם יעזור לכם לבנות בית נאמן בישראל מלא אהבה אחווה שלום ורעות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content