Terms and Conditions

The official “Terms and Conditions” are in Hebrew.

The text is shown on both the Hebrew and English versions of the website in Hebrew.

The way it is displayed on the English version may by unclear, therefore we recommend to view it on the Hebrew version of the website.

 

החברה טופ פוד בס”ד בע”מ (להלן ה”חברה”) מוכר מוצרים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה , לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים  המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המכירות – חלק כללי

החברה תאפשר לך לרכוש מוצרים.

עבור כל מוצר למכירה מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה, שם המוצר למכירה, מחיר מחירון של המוצר, ומחיר המכירה. ( להלן: דף המכירה)

מכירה רגילה:

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם, אם יפורסם.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת

כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד’.

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה” .

” .

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור

ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את פרטי

העיסקה בקישור “כרטיס לקוח” בחנות, תוך 72 שעות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו,

יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החברה

יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה

ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה

לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה

ע”י חברות כרטיסי האשראי .

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה   ע”י חברות האשראי , יראו החברה ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

החברה תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה  תקין

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף ,

תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי ,

לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים

החברה ו/או לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,

לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת, בתנאי שדואר שליחים מדואר ישראל מגיע לכתובת דהיינו מאפשר משלוח בשימוש האתר של דואר ישראל לכתובת.

החברה יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה

הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החברה לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה,

פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות          במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי

עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

כל המשלוח חינם.

הגבלת גיל.

הלקוח רשאי לרכוש דרך האתר אם גילו 18 שנים או יותר.

כתובת למשלוח

הכתובת למשלוח חייב להיות מקום שדואר שליחים של דואר ישראל משרת. הלקוח חייב לציין טלפון שניתן ליצור קשר אתו בעת המשלוח. אם השליח מגיע לכתובת והלקוח לא עונה לטלפון השליח יכול לתת החבילה לשכן או בן אדם אחר שגר קרוב שמוכן לקבל החבילה, בתנאי שהשליח או החברה מודיע ללקוח למי נמסר החבילה. וזה ייחשב שהחבילה נמסרה ללקוח.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר,מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל

 טלפון: 02-992-3532

פקס: 02-992-1480

Moshe@topfoodbsd.com :מייל

נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על          מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחברה

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ,לרבות שליחת דיוור פרסום על פי החוק ועדכונים שוטפים ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

אחריות

תקופת האחריות מוגבלת עד לתאריך “עדיף להשתמש לפני” שמודפס על האריזה.

בתקופת האחריות תדאג החברה לתחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד לא נפגע בגלל תנאי אכסון לא תקינים מצד הלקוח.

במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, או יזכה הלקוח בסכום שהוא נרכש מאת החברה.

כללי

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה .

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

אמינות

החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות האינטרנט ,

ועל כן מקפידה החברה לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,   או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 50 ש”ח לכסות עלות המשלוח הלוך לפי הנמוך ביניהם, והמוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

לחברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית”.

“.אנו מבצעים בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.  אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום .לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה”

הזמנות שיוכנסו בשבת או יום טוב אמורים להתבטל בצורה ידנית במוצאי שבת או יום טוב.
ואז יינתן ללקוח האפשרות להכניס אותם שוב.

Skip to content