ברכת אביך

ברכת אביך

בס”ד

 מתוך ד”ת על ידי אב הכלה רות בריל ע”ש 7 ברכות .

ברכת אביך.

למה דווקא האבא (או האימא) מברכים הילדים.( והחתנים כלות) 

התפיסה הגשמי כמו של עשיו טופס שזה כמו העברת מטלטלים. משמני הארץ יהיה מושבך. הברכה המסורתית היהודית שהחזיק מעמד זה של ישימך אלקים כאפרים וכמנשה ויברכך עד שלום.

לגבי ברכה של ממש,  אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ואכן כמו שראינו ביעקוב ועשיו וביוסף ואחיו הרבה פעמים דווקא ההורים, והייתי מוסיף דווקא האבא, גורמים לריב בין האחים. בגלל שהאבות נתנו להם לחשוב שאחד עדיף על השני זה גרם לקינה לשנאה ולמלחמה וריב. ולכן דווקא חשוב שברכת השלום יצא מההורים שישימו לב שלא יתנו סיבה שהילדים יריבו. ניתן לסכם 50% של ספר בראשית במסר זה. שאסור להעדיף ילד, ואפילו גדולה האומה טעו בזה וגרמו לאסונות, עד שבסוף יצא ברכה לאפרים ומנשה שהם בעצם האחים הראשונים שלא מתועד ריב לגביהם.

נפל לי הזכות להמשיך מסורת ברכת האבא האיטלקית בחתונה. שיש בה הרבה תת ברכות רוחניות וקצת גשמיות .נשמח שתבואו לבקר הרבה שנוכל להמשיך לברך אתכם וגם אנו מאחלים שגם אתם תזכו לברך ברכות אלה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content